INI FAKTA BUKAN FITNAH

Beberapa waktu sebelum meminta ijin kepada khalifah Utsman bin Affan agar diperbolehkan untuk pindah domisili ke Rabadzah, sahabat Abu Dzar _Radhiyallahu ‘anhum_ memberi pernyataan : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَوْ أَمَرْتَنِي

Tahdzir, Syariat yang Dicibir Islam menyuguhkan keseimbangan. Agama ini mengajarkan kebaikan sekaligus memperingatkan dari keburukan. Islam mengajak kepada tauhid, juga menyeru untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Islam mendekatkan umatnya ke